Бели Бор Д.О.О.

Компанија Бели Бор је породична фирма основана 1991. године у Аранђеловцу. Три генерације вредног и преданог рада на пољу обраде дрвета сврставају компанију у једне од најискуснијих у овом индустријском пољу на нашим просторима. Огромно искуство доприноси квалитетној организацији процеса одабира и обраде материјала, као и широко схватање потреба клијената који већ више од 25 година препознају наш квалитет и озбиљност у сарадњи и спремност да свакоме изађемо у сусрет не би ли продужили и учврстили своју традицију квалитета.
Наш циљ је да клијентима пружимо најквалитететнији производ по најприступачнијим ценама, стога су наши производи дизајнирани и израђени са гледишта наших купаца како би досегли до што већег броја задовољних клијената.

Разноврснот клијената

Оно што Бели Бор издваја од конкуренције је разноврсност клијената и крајњих корисника. Од израде производа за личну малопродају или путем дистрибутера, до опремања угоститељских објеката, компанија је стекла огромно искуство и знање о потребама крајњих корисника, стога наши производи задовољавају својим квалитетом и естетиком на хиљаде већ задовољних купаца и тиме гарантује задовољство будућих. Такође, то искуство је допринело да пажљиво и са великим разумевањем припремимо колекцију модела који се тренутно налазе у нашој понуди.

Одрживи развој

Константно унапређивање механизације производног процеса, иако важно, није једини начин на који одржавамо и константно повећавамо свој квалитет. Велика пажња је усмерена на сталну едукацију наших радника корз целу компанију и увођење нових процеса управљања људским ресурсима. У то не улазе само људи који се баве производњом, већ и они који животни век производа прате и пре и после саме израде: набавку, финансије, логистику и продају.

Еколошки свесни

Сви производи компаније Бели Бор израђени су од материјала који у знатној мери утичу на смањење штетног утицаја на животну околину. Материјали од којих се израђују конструкције производа су од чистог дрвета, сушеног природним путем и минимално хемијски третирани како би обезбедили дуговечност производа. Завршна обрада, фарбање и лакирање, обавља се искључиво бојама и лаковима сертификованим да је њихов утицај на људе и околину минималан и често непостојан. Сав отпадни материјал који настане при изради, користи се у прављењу секундарних сировина или се прераспоређују на даљу употребу у оквиру производње. Материјал који нема даљу употребну вредност се отклања у складу са прописима о заштити животне средине.

Производни погон

Прозводни погон поседује све потребне технологије и механизацију на локалитету компаније, као и личне природне ресурсе за израду коначног производа. Осим што се на тај начин рада изразито повећава контрола квалитета, време израде - од сировина до финализованог производа, сведено је на најмањи могући минимум. У оквиру погона налазе се: Сушара за сировине, обрадни погон нижег и вишег степена, нумеричка машина (ЦНЦ) за ефикасну, прецизну и брзу израду деликатнијих елмената, лакирница и неколико магацина сировина, полу и финалних производа.

upravna zgrada
upravna zgrada
upravna zgrada
upravna zgrada
upravna zgrada
upravna zgrada